De campus van onze kleuter- en lagere school ligt langs de sporen van de Noord-Zuidas in het hartje van Brussel. Vlakbij het sprankelende Rouppeplein, de bruisende Marollen en de mooie Zavel.  Vlot toegankelijk dankzij het nabije openbaar vervoer en met een eigen fietsparking op het schoolterrein.

Brussel bruist, dat hoeven wij jullie niet te vertellen. De meeste kinderen op onze school wonen, spelen en leren in onze hoofdstad. We maken er daarom werk van om alle troeven van de stad in ons onderwijs te benutten: muzische tweetalige projecten in samenwerking met Bozar, wekelijks bezoeken aan de de hoofdstedelijke bibliotheek Muntpunt, filmvoorstellingen en workshops in Cinema Palace of een toneelvoorstelling bijwonen bij Bronks of een loopwedstrijd in het Warandepark. Dat kan allemaal op wandelafstand!

Wij willen een warme school zijn voor al onze leerlingen. Iedereen is van harte welkom als je je kan vinden in ons opvoedingsproject, het uitgangspunt van waaruit ons onderwijs vertrekt. Op onze school willen we kinderen uitdagen tot meer (magis) en hen smaak geven om de wereld rondom hen te ontdekken en leren kennen (non multa sed multum).

Hoofd

Wij willen van jongs af aan werken aan een degelijke verstandelijke vorming. Dit betekent dat wij onze leerlingen leren om zelfstandig informatie te verwerken en intellectuele vaardigheden te ontwikkelen. Wij leren hen een eigen mening vormen en kritisch met de dingen omgaan die naar hen toe komen. Onze school is ook een plaats waar onze leerlingen leren, in hun inspanningen volharden en volhouden, zelfs als de leerstof taai en moeilijk is.   

Hart

Een kind komt pas tot leren wanneer het zich goed voelt. Wij willen bijdragen tot een positief zelfbeeld en een gezonde dosis zelfwaarde; omgaan met, praten over, openstaan voor gevoelens en het hart laten spreken. Door intens samen te leven op school, elk met eigen talenten en interesses leren we kinderen omgaan met de verscheidenheid. We hebben de anderen nodig en zijn verantwoordelijk voor elkaar ook al hebben we misschien niet voor elkaar gekozen. De school is bij uitstek een oefenplaats voor het samenleven. De culturele en levensbeschouwelijke verscheidenheid binnen onze school zien wij niet als hinderpaal, maar we beschouwen het als een rijkdom: de veilige schoolomgeving biedt alle kansen om te oefenen in het samenleven met respect voor ieders eigenheid.

Handen

Niet alleen wat je weet is van belang, zeker ook wat je kan en nog meer wie je bent. Dit ‘kunnen’ is een voorwaarde voor het leren met het hoofd en komt verder tot expressie in motorische en creatieve vaardigheden met handen en voeten. Bewegend leren – leren door te bewegen, sport (zwemmen vanaf de 2de kleuterklas), beeld, muziek, bewegingsexpressie, drama, muzisch taalgebruik en media krijgen een belangrijk aandeel in het programma en worden vaak verweven doorheen het aanbod.