De pedagogische begeleiding.

Ons schoolteam staat er niet alleen voor maar wordt ondersteund door de SJ-begeleidingsdienst.

Dit team werkt vanuit Cebeco, de koepel van de Vlaamse jezuïetencolleges en hun ignatiaanse partnerscholen.

De begeleiders bezoeken regelmatig onze school. Zij coachen leerkrachten, individueel of in team. Ze ondersteunen de onderwijskwaliteit van onze school vanuit het ignatiaans opvoedingsproject en vanuit de verwachtingen van de overheid.

         ●Schoolbegeleiders : Dhr. Wouter Vandewalle en Dhr. Lieven De Luyck

         ●Godsdienst : Dhr. Wouter Vandewalle en Dhr. Lieven De Luyck

         ●Lichamelijke opvoeding : Mevr. Ingaline Dierickx-Visschers

Meer informatie CEBECO vindt u op www.cebeco.org