Een school met een hart voor kinderen in hartje Brussel

Inschrijven in Brussel

Uw kind inschrijven in een Nederlandstalige kleuter- of lagere school in Brussel voor het schooljaar 2023-2024? Informeer u op tijd!
Schrijf ook alle kinderen in die geboren zijn in 2021. Ook als ze pas starten in september 2024.
Meer informatie kan u vinden op de website inschrijveninbrussel.be

Kalender

VAKANTIEDAGEN 2022-2023

vrijdag 30 september 2022:  plaatselijke verlofdag
maandag 3 oktober 2022: pedagogische studiedag
zaterdag 29 oktober tot en met zondag 6 november 2022 herfstvakantie (1 week)
vrijdag 11 november 2022: Wapenstilstand
woensdag 30 november 2022: pedagogische studiedag
zaterdag 24 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023 kerstvakantie (2 weken)
maandag 30 januari 2023 plaatselijke verlofdag
zaterdag 18 februari tot en met zondag 26 februari 2023 krokusvakantie (1 week)
maandag 13 maart 2023: pedagogische studiedag
zaterdag 1 april tot en met zondag 16 april 2023 paasvakantie (2 weken)
donderdag 18 mei 2023: O.H.-Hemelvaart
vrijdag 19 mei 2023: brugdag
maandag 29 mei 2023: pinkstermaandag
vrijdag 30 juni 2023: laatste schooldag(einde 12 uur –opvang tot 12.30 uur)
vrijdag 1 juli tot en met donderdag 31 augustus 2023 zomervakantie

Sfeerbeelden