Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding, afgekort CLB, heeft als opdracht mee te werken aan het welbevinden van de leerlingen

gedurende hun onderwijsloopbaan.

In een CLB werken o.a. artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen. Deze werken samen in een multidisciplinair team. Voor meer info: https://vclbpb.be/