Beste Ouder

Graag willen wij u het oudercomité van de kleuter- en lagere school Sint-Jan Berchmans Brussel voorstellen.

Als oudercomité, een groep van enthousiaste ouders, willen we een brug vormen tussen thuis en school. Op vele verschillende manieren steken we de school een helpende hand toe in tal van zaken, zoals:

-tijdens een 5-tal vergaderingen gedurende het schooljaar wisselen de school en het oudercomité informatie uit, en worden vragen van onze ouders behandeld. Deze vragen betreffen geen individuele belangen….

-we helpen oplossingen zoeken voor kleine en grote problemen die zich voordoen, bv. over de mobiliteit en verkeersveiligheid rondom de school

– we organiseren formele en informele contacten tussen ouders, leerlingen, leerkrachten en directie

-we helpen mee met het organiseren van ontspanningsactiviteiten, zoals het herftsrestaurant, de coco-drink, de toneelvoorstelling en het apertiefconcert/kleuterfeest, …

-we helpen ouders mee wegwijs te maken in het vormingsaanbod in onze regio en organiseren vormende activiteiten (naschoolse activiteiten)

-we geven een financieel steuntje aan diverse initiatieven die ten goede komen aan alle kinderen van de school: klasbudget, sinterklaasfeest, verfraaiingen op de speelplaats, aankopen van extra ondersteunend materiaal, …

Als oudervereniging werken we actief mee met de school om de schooltijd van onze kinderen zo leuk en goed mogelijk te laten verlopen. Wenst u zelf ook mee te werken met ons oudercomité, dan kan u dit op verschillende manieren doen:

-als actief lid. We verwachten van u een regelmatige aanwezigheid op de vergaderingen van het oudercomité en/of inzet bij voorbereidingen en uitvoeringen van de verschillende activiteiten

-als helpende hand. U wilt het oudercomité graag een handje toesteken bij de activiteiten, zonder verdere verplichtingen.

-als financieel steuntje in de rug. U kan een donatie doen aan het oudercomité waarmee we verder kunnen helpen investeren in verbeteringen op onze school.

Heeft u vragen, bedenkingen en ideeën, of wilt u zich inzetten voor het OC, dan kan u steeds terecht bij de bestuursleden:

Graag zie ik U dan op een van de OC-vergaderingen terug om samen met de andere ouders de school te ondersteunen!

Met vriendelijke groeten,

Voorzitter Oudercomité Kleuter- en Lagere School Sint-Jan Berchmans Brussel