Debateville

YOUR TALENT. YOUR FUTURE.
Bijna nergens zo hard als in België bepaalt de socio-economische achtergrond van leerlingen de kwaliteit van hun leerprestaties (PISA studies 2018). In het Nederlandstalig Brussels onderwijs verlaat maar liefst een kwart van de scholieren de schoolbanken zonder diploma. Kortom, de geboorteplaats van jongeren is nog altijd beslissend voor hun slaagkansen. Zowel in het onderwijs als daarbuiten.

Bij Debateville willen we dat patroon ombuigen. Via innovatief debatonderwijs geven we onze tieners de vaardigheden, de kennis en de attitudes die ze nodig hebben om tot verantwoordelijke en betrokken burgers op te groeien. Sterker nog: we streven naar een wereld waar niet de achtergrond van jongeren hun pad bepaalt, maar waar hun talenten en aspiraties de bovenhand krijgen.