Samen met een 16-tal andere scholen maken wij deel uit van het schoolbestuur “Ignatius Scholen in beweging” allen geïnspireerd door het Ignatiaanse opvoedingsproject.

Binnen deze gemeenschap van scholen vinden wij steun en gehoor bij collega’s, wisselen we expertise, kennis en ervaringen uit en delen we een gemeenschappelijke centrale dienst voor onder andere de boekhouding, preventie- en veiligheidsbeleid en infrastructuurbeheer. Onze school is echter niet zomaar een deel van een groter geheel. Ons bestuur geeft ons het vertrouwen om dagdagelijks school te mogen maken met ons team voor onze leerlingen, in onze buurt. Er is dus zeker geen sprake van eenheidsworst, onze eigenheid maakt net dat we kunnen inspelen op wat er in onze school, bij onze leerlingen en hun ouders leeft. 

Scholen van het schoolbestuur “Ignatius Scholen in beweging”:

Kleuter- en Lagere scholen

Vrije Kleuterschool Sint-Jan Berchmanscollege in 1000 Brussel

Vrije Lagere School Sint-Jan Berchmanscollege in 1000 Brussel

Vrije Basisschool Sint-Albertus in Sint-Agatha-Berchem

Vrije Basisschool Sint-Jozef in  Sint-Agatha-Berchem

Vrije Basisschool Sint-Jozef in Wemmel

Vrije Basisschool Sint-Jozef in Grimbergen

Vrije Kleuterschool Prinsenhof in Grimbergen

Vrije Lagere School Prinsenhof in Grimbergen

Vrije Basisschool De Ankering in Grimbergen

Vrije Basisschool Sinte Maarten in Meise

Vrije Basisschool Mater Dei in Wemmel

Vrije Basisschool De Cirkel in Grimbergen

Secundaire scholen

Sint-Jan Berchmanscollege in 1000 Brussel

Jan-van-Ruusbroeckollege in 1020 Brussel

Egied Van Broeckhovenschool – Nieuwe secundaire school met ASO-, TSO- en BSO-richtingen binnen de domeinen STEM en Maatschappij & Welzijn in Sint-Jans-Molebeek