Uw kind inschrijven in een Nederlandstalige kleuter- of lagere school in Brussel voor het schooljaar 2024-2025? Informeer u op tijd!
Schrijf ook alle kinderen in die geboren zijn in 2022. Ook als ze pas starten in september 2025.
Meer informatie kan u vinden op de website inschrijveninbrussel.be