Uw kind inschrijven in een Nederlandstalige kleuter- of lagere school in Brussel voor het schooljaar 2023-2024? Informeer u op tijd!
Schrijf ook alle kinderen in die geboren zijn in 2021. Ook als ze pas starten in september 2024.
Meer informatie kan u vinden op de website inschrijveninbrussel.be