BRONKS-huis
BRONKS is een theater voor jong publiek in Brussel. Het gebouw is een kruispunt van leeftijden, talen, smaken, persoonlijkheden, kunstvormen. Achter de glazen gevel ontstaan er eigen producties, ontwikkelen zich projecten, worden gastvoorstellingen getoond, samenwerkingen aangegaan, scholen verwelkomd en banden gesmeed met zowel gelijkgezinden als andersdenkenden. BRONKS is een presentatieplek waar zowel plaats is voor eigen werk, als voor dat van anderen; jongeren die hun artistieke weg zoeken, organisaties met een complementaire werking, boeiende initiatieven zonder eigen podium, artiesten zonder eigen plek, … Het vindt allemaal (een) plaats in BRONKS.

www.bronks.be