Schoolbestuur

De vzw Ignatius Scholen in Beweging treedt op als het schoolbestuur (Inrichtende Macht) en is dus de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. De vzw Ignatius Scholen in Beweging is een scholen-vzw die actief is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Rand en bestuurt 11 scholen, waarvan 2 secundaire scholen en 9 basisscholen. Het schoolbestuur volgt het ignatiaans pedagogisch project van de orde van de jezuïeten en hun stichter, Ignatius van Loyola.

De raad van bestuur van de vzw is de eindverantwoordelijke voor het beleid en de beleidsvorming, bepaalt de langetermijnstrategie van de vzw en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Leden van de Raad van Bestuur:

 • vzw Cebeco, vertegenwoordigd door Bob Van de Putte en Peter Knapen
 • Joris Tiebout, voorzitter
 • Eddy Van de Velde, afgevaardigd bestuurder
 • Frank Robben
 • Goedele Wynants
 • Josse De Baerdemaeker
 • Sabien Lemiegre
 • Katrien Leveugle
 • Anne Deman-Baert
 • Herman De Cnijf
 • Eddy Pauwels

Campusraad

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijke maar laat de operationele en uitvoerende aspecten van een aantal beleidsdomeinen zoals schoolorganisatie, pedagogisch beleid, personeelsbeleid, infrastructureel en financieel beleid voorbereidend bespreken in de Campusraden. De Raad van Bestuur toetst de voorstellen en beslissingen van de campusraden aan de strategische beleidskeuzes waarna de beslissingen bekrachtigd of voor verder overleg geagendeerd worden.

Een campusraad is doorgaans verantwoordelijk voor één school of één campus, doch kan in een aantal gevallen om historische of organisatorische redenen ook verbonden zijn aan verschillende scholen. In de Campusraad zetelen de directeur(s) van de school (scholen), de afgevaardigd bestuurder en een andere bestuurder van de Raad van Bestuur alsook een aantal externen.