Al vanaf de eerste graad krijgen onze leerlingen met S.T.EM. te maken!
Problemen analyseren, ontwerpen maken, bouwen, testen, kritisch nadenken…. . Dit lukt vlot!