In de 16de eeuw waren er heel wat veranderingen. Dit kwam door de ontdekking van Amerika door Columbus. In Amerika kenden de mensen Jezus en het evangelie niet. Ook in Europa waren de noden groot aan goede verkondiging. Daarvoor had Ignatius trouwens de Sociëteit opgericht. Vele jonge mannen voelden zich aangetrokken en dienden zich aan. Daarvoor waren studiehuizen nodig en om hen, naast de religieuze opleiding, ook intellectueel te vormen. Daarvoor was veel geld nodig. Gelukkig ontbraken de weldoeners niet. Na een tijdje wensten deze voor hun eigen kinderen ook een goede opleiding. Zo ontstonden de ‘colleges’. De ‘catechese’ was er verweven met de studie van de talen en de andere vakken. Ook liefdadigheidsprojecten, feesten, toneelvoorstellingen werden er georganiseerd. Zo groeiden deze colleges uit tot een cultureel, intellectueel en godsdienstig centrum van de stad.

Lieve God,

help me af en toe tijd te nemen

om na te denken over de voorbije dag.

Wat vond ik fijn? Wat kon beter?

Wat heeft me geraakt en blij gemaakt?