CLB

  Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding, afgekort CLB, heeft als opdracht mee te werken aan het welbevinden van de leerlingen
  gedurende hun onderwijsloopbaan.
  In een CLB werken o.a. artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en
  verpleegkundigen. Deze werken samen in een multidisciplinair team.
  Voor meer info...
   

  X