CLB

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding, afgekort CLB, heeft als opdracht mee te werken aan het welbevinden van de leerlingen
gedurende hun onderwijsloopbaan.
In een CLB werken o.a. artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en
verpleegkundigen. Deze werken samen in een multidisciplinair team.
Voor meer info...
 
 
 
X