INSTAPDATA

Wanneer mag uw kleuter naar school komen?

Kinderen van geboortejaar 2018 mogen op volgende data voor het eerst naar school komen:

KINDEREN GEBOREN TOT EN MET

INSTAPDATUM

1 maart 2018

1 september 2020

9 mei 2018

9 november 2020

4 juli 2018

4 januari 2021

1 augustus 2018

1 februari 2021

22 augustus 2018

22 februari 2021

19 oktober 2018

19 april 2021

17 november 2018

17 mei 2021

Een kleuter die op een instapdatum tweeënhalf jaar wordt, mag vanaf die dag starten in de kleuterschool. Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen.

Kennismaking

Alle ouders ontvangen een maand voor de instapdatum een uitnodiging van de school om samen met hun kleuter kennis te komen maken met de kleuters en de leerkracht van de instapklas. Tijdens deze kennismaking mag uw kleuter al even met de toekomstige klasgenootjes spelen terwijl u uw eerste vragen/bezorgdheden met de leerkracht kan bespreken. Kleuters die begin september al mogen starten, zijn eind augustus welkom op onze open klasdag. Dan openen alle leerkrachten hun klasdeur tussen 17u en 19u. Iedereen ontvangt hiervan eind juni een uitnodiging.

 
 
 
X