OPVOEDINGSPROJECT

Op onze pedagogische studiedag van 25 september 2015 werd de hertaling van het opvoedingsproject van de Vlaamse jezuiëtencolleges aan alle leerkrachten, directie en ondersteunend personeel van onze kleuter- en lagere school voorgesteld.

Dit opvoedingsproject vindt inspiratie in het christelijk humanisme van Ignatius van Loyola. Ignatius van Loyola was de priester die de orde van de jezuiëten stichtte.

Hieronder schetsen we ons hedendaags opvoedingsproject in 10 bewegingen. Deze bewegingen drukken engagement en dynamiek uit die een leidraad bieden voor het pedagogisch handelen in onze school. Onze ambitie is om met elk kind een weg van persoonlijke groei te gaan.

 

 

Het ignatiaanse opvoedingsproject in tien bewegingen

1. Vertrouwen geven: inzetten op vrijheid en verantwoordelijkheid

2. Zorg dragen voor leerlingen: cura personalis

3. Uitdagen tot meer: magis

4. Smaak geven: non multa sed multum

5. Reflecteren en kritisch kiezen: onderscheiden

6. De hele mens vormen: bekwaam, bewust, bewogen

7. Samenwerken, samen leven: eenheid in verscheidenheid

8. Perspectieven openen: God zoeken in alle dingen

9. Zorg dragen voor de wereld: “en todo amar y servir”

10. Handelen in dankbaarheid: terugblik

Ook ouders kunnen op een eigen manier en vanuit een persoonlijke betrokkenheid een bijdrage leveren aan dit project. 

 

 

 

 

 
 
 
X