OUDERCOMITE

 

Er is op de school één oudercomité voor de kleuter- en de lagere school.  Het oudercomité komt verschillende malen per schooljaar samen en bespreekt de activiteiten die ze in samenspraak en in samenwerking met de school organiseert. Iedere klas krijgt per schooljaar een eigen klasbudget die ze zelf kan invullen in functie van haar specifieke behoeften. Elk jaar bekijken we ook waar er extra middelen nodig zijn en hoe we ons budget optimaal kunnen inzetten. We werken daarbij in samenspraak met de directie. Onze voorkeur gaat uit naar duurzame en structurele projecten en ondersteuning. De afgelopen schooljaren heeft het oudercomité de school bijgestaan in de aankoop van informatica-materiaal en tablets, een aangepast touch-screen bord voor de kleuters, de aankoop van een nieuwe audio-installatie, speeltuigen voor de kleuterschool en de speeltuigen voor de vernieuwde speelplaats..

In het oudercomité bespreken we ook verschillende thema’s die de ouders en de leerlingen aanbelangen. Zo hebben we recent de mobiliteitsproblematiek in de omgeving van de school besproken en hopen een aantal maatregelen en initiatieven te kunnen ondersteunen rondom dit onderwerp. Voor het komende jaar zal de groenvoorziening binnen en buiten de school aandacht krijgen.

Binnen het oudercomité wordt ook veel aandacht gegeven aan de organisatie van de naschoolse activiteiten die de kinderen kunnen volgen. Het aanbod is dit jaar ook weer verder verfijnd en uitgebreid, waardoor we hopen dat er voor alle kinderen en ouders iets interessants te volgen is. Hildegarde Van Genechten, Babette Ellegaard, Veronique Vlieghe en Jurgen Soenen besteden hieraan veel tijd en moeite en zijn dan ook dankbaar voor elke feedback en suggestie.  

De activiteiten dit schooljaar zijn onder andere het herfstrestaurant op 18 oktober, de Christmas Cocodrink op 19 december, de musical op 27 & 28 maart 2020 en het aperitiefconcert en het kleuterschoolfeest in juni 2020.

De vergaderkalender voor dit schooljaar volgt na de eerste vergadering, deze keer op 23 september om 19u in de lerarenkamer van de school.

Het oudercomité doet ook vaak een beroep op de ouders en vraagt hen om mee te helpen op een -of liefst meerdere- activiteiten.  Geïnteresseerde ouders kunnen zich bij de school of bij mij aanmelden en ik zal hen bij de voorbereiding van elke activiteit contacteren.

Ouders die op een meer structurele manier willen meewerken als lid van het oudercomité of vragen en suggesties hebben voor het oudercomité kunnen zich melden bij hun klasafgevaardigde of de secretaris van het oudercomité Kristien Dekempeneer (kristien.dekempeneer@gmail.com).

Het bestuur van het oudercomité bestaat uit Gijsbert Steeman, voorzitter, papa van Héléne (6B) en Maud (4B), Kristien Dekempeneer, secretaris, mama van Charlotte (4B), Kim Cooreman, schatbewaarder, mama van Thieu (6A) en Luque (5B), Karoline Dewinkeler, materiaalbeheer, mama van Morris (5A) , Guy Geldhof, papa van Margot (6B) en Sylvie Van Enys, mama van Aniline (6B) en Lego (3B).

 

De andere leden van het oudercomité zijn onder meer: Caroline Bevernage, Bénédicte Claes, Myriam Daoudi, Yves Dehaene, Peter Dhondt, Elisabeth Ellegaard, Monica Espinoza, Kris Iserbyt, Jurgen Soenen, Aurélie-Anne van Innis, Camelia Moumna, Hildegarde Van Genechten, Jan-Bart Calewaert, Dina Eparkhina, Assita Kanko, Benedetta Amabile, Bjou D’Haeyer en Myriam Daoudi. Na de eerste vergadering zullen we deze lijst verder aanpassen met bereidwillige ouders en de taken die ze op zich hebben genomen.

Ook dit schooljaar werken we met klasafgevaardigden. Voor elke klas is er een van de ouders die optreedt als verbindingspersoon. Klasafgevaardigden zijn ouders die belangstelling hebben voor het leven op het school en die aanvaarden als een band op te treden tussen de ouders en leerkrachten, tussen de ouders onderling en tussen de ouders en het oudercomité. Er is een omschrijving van de taken van de klasafgevaardigde, met allerhande aanwijzingen en tips om er een succes van te maken. De volledige lijst van klasafgevaardigden vindt u op de webpagina van het oudercomité.

Gijsbert Steeman (gijs.steeman@skynet.be)

Voorzitter oudercomité kleuter- en lagere school Sint-Jan Berchmanscollege Brussel

X