Oudercomité

  Er is op de school één oudercomité voor de kleuter- en de lagere school.  Het oudercomité komt verschillende malen per schooljaar samen en bespreekt de activiteiten die ze in samenspraak en in samenwerking met de school organiseert.  Elke klas krijgt ieder schooljaar een eigen klasbudget die ze zelf kan invullen in functie van haar specifieke behoeften.  Elk jaar bekijken we ook waar er extra middelen nodig zijn en hoe we ons budget optimaal kunnen inzetten.  We werken daarbij in samenspraak met de directie.  Onze voorkeur gaat uit naar duurzame en structurele projecten en ondersteuning.  De afgelopen schooljaren heeft het oudercomité de school bijgestaan in de aankoop van informaticamateriaal en tablets, een aangepast touch-screen bord voor de kleuters, de aankoop van een nieuwe audio-installatie, speeltuigen voor de kleuterschool, blokfluiten voor de tweede en derde graad.

  In het oudercomité bespreken we ook verschillende thema’s die de ouders en de leerlingen aanbelangen.  Zo kijken we onder meer naar mogelijkheden voor een fietsenstalling en denken we na hoe we “meer kleur op de speelplaats” kunnen krijgen.    

  De activiteiten dit schooljaar zijn : het herfstrestaurant op vrijdag 27 november 2015, de Christmas coco-drink op donderdag 17 december, de lentemusical op vrijdag xx  en zaterdag  xx maart 2016, het aperitiefconcert op vrijdag 10 juni 2016 en het kleuterschoolfeest op zaterdag 4 juni 2016.

  De vergaderkalender voor dit schooljaar is als volgt: 22 september 2015, 27 oktober 2015, 19 januari 2016 (deze datum zal verplaatst worden), 28 april 2015 en 16 juni 2016 – telkens om 19u in de leraarskamer van de  lagere school

  Het oudercomité doet ook vaak een beroep op de ouders en vraagt hen om mee te helpen op een -of liefst meerdere- activiteiten.  Geïnteresseerde ouders kunnen zich melden bij Kim Cooreman (kimleewonok@yahoo.com ).  Kim zal hen bij de voorbereiding van elke activiteit contacteren.

  Ouders die op een meer structurele manier willen meewerken als lid van het oudercomité of vragen en suggesties hebben voor het oudercomité kunnen zich melden bij hun klasafgevaardigde of de secretaris Sylvie Van Enys  (sylvievanenys@gmail.com )

  Het bestuur van het oudercomité bestaat uit Guy Geldhof, voorzitter en papa van Margot (2B), Sylvie Van Enys, secretaris en mama van Aniline (2A) en Lego (K2), Bénédicte De Bruycker, penningmeester en mama van Cyrille (4A) en Kim Cooreman, coördinator van de helpende handen en mama van Thieu (2A) en Luque (1A).  De andere leden van het oudercomité zijn (alfabetisch) Caroline Bevernage, Bénédicte Claes, Frederic Convent, Myriam Daoudi, Yseult de Crombrugghe, Yves Dehaene, Kristien Dekempeneer, Karoline Dewinkeler, Peter Dhondt, Elisabeth Ellegaard, Monica Espinoza, David Haverbeke, Kris Iserbyt, Layla Mazouz, Stéphanie Meulemans, Daniel Missorten, Sofie Van Buggenhout, Katleen Soen, Aurélie-Anne van Innis en Hildegarde Van Genechten

  Vanaf dit schooljaar werken we ook met klasafgevaardigden.  Voor elke klas is er een van de ouders die optreedt als verbindingspersoon.  Klasafgevaardigden zijn ouders die belangstelling hebben voor het leven op het school en die aanvaarden als een band op te treden tussen de ouders en leerkrachten, tussen de ouders onderling en tussen de ouders en het oudercomité.  De volledige lijst van klasafgevaardigden vindt u op de blog van het oudercomité.

  Meer informatie en andere input vindt u op onze blog.

   

  Guy Geldhof (guy.geldhof@skynet.be)
  Voorzitter Oudercomité

   

   

  laatste update 2015-10-18

  X