INSTAPDATA

Wanneer mag uw kleuter naar school komen?

Kinderen van geboortejaar 2017 mogen op volgende data voor het eerst naar school komen:

KINDEREN GEBOREN TOT EN MET

INSTAPDATUM

2 maart 2017

2 september 2019

4 mei 2017

4 november 2019

6 juli 2017

6 januari 2020

3 augustus 2017

3 februari 2020

02 september 2017

02 maart 2020

20 oktober 2017

20 april 2020

25 november 2017

25 mei 2020

Een kleuter die op een instapdatum tweeënhalf jaar wordt, mag vanaf die dag starten in de kleuterschool. Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen.

Kennismaking

Alle ouders ontvangen een maand voor de instapdatum een uitnodiging van de school om samen met hun kleuter kennis te komen maken met de kleuters en de leerkracht van de instapklas. Tijdens deze kennismaking mag uw kleuter al even met de toekomstige klasgenootjes spelen terwijl u uw eerste vragen/bezorgdheden met de leerkracht kan bespreken. Kleuters die begin september al mogen starten, zijn eind augustus welkom op onze open klasdag. Dan openen alle leerkrachten hun klasdeur tussen 17u en 19u. Iedereen ontvangt hiervan eind juni een uitnodiging.

 
 
 
X