INSTAPDATA

Wanneer mag uw kleuter naar school komen?

Kinderen van geboortejaar 2015 mogen op volgende data voor het eerst naar school komen:

KINDEREN GEBOREN TOT EN MET

INSTAPDATUM

1 maart 2015

1 september 2017

6 mei 2015

6 november 2017

8 juli 2015

8 januari 2018

1 augustus 2015

1 februari 2018

19 augustus 2015

19 februari 2018

16 oktober 2015

16 april 2018

14 november 2015

14 mei 2018

31 december 2015

3 september 2018

Een kleuter die op een instapdatum tweeënhalf jaar wordt, mag vanaf die dag starten in de kleuterschool. Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen.

Kennismaking

Alle ouders ontvangen een maand voor de instapdatum een uitnodiging van de school om samen met hun kleuter kennis te komen maken met de kleuters en de leerkracht van de instapklas. Tijdens deze kennismaking mag uw kleuter al even met de toekomstige klasgenootjes spelen terwijl u uw eerste vragen/bezorgdheden met de leerkracht kan bespreken. Kleuters die begin september al mogen starten, zijn eind augustus welkom op onze open klasdag. Dan openen alle leerkrachten hun klasdeur tussen 17u en 19u. Iedereen ontvangt hiervan eind juni een uitnodiging.

X