INSTAPDATA

Wanneer mag uw kleuter naar school komen?

Kinderen van geboortejaar 2014 mogen op volgende data voor het eerst naar school komen:

KINDEREN GEBOREN TOT EN MET

INSTAPDATUM

1 maart 2014

1 september 2016

7 mei 2014

7 november 2016

9 juli 2014

9 januari 2017

1 augustus 2014

1 februari 2017

6 september 2014

6 Maart 2017

18 oktober 2014

18 april 2017

29 november 2014

29 mei 2017

31 december 2014

1 september 2017

Een kleuter die op een instapdatum tweeënhalf jaar wordt, mag vanaf die dag starten in de kleuterschool. Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen.

Kennismaking

Alle ouders ontvangen een maand voor de instapdatum een uitnodiging van de school om samen met hun kleuter kennis te komen maken met de kleuters en de leerkracht van de instapklas. Tijdens deze kennismaking mag uw kleuter al even met de toekomstige klasgenootjes spelen terwijl u uw eerste vragen/bezorgdheden met de leerkracht kan bespreken. Kleuters die begin september al mogen starten, zijn eind augustus welkom op onze open klasdag. Dan openen alle leerkrachten hun klasdeur tussen 17u en 19u. Iedereen ontvangt hiervan eind juni een uitnodiging.

X