INSTAPDATA

Wanneer mag uw kleuter naar school komen?

Kinderen van geboortejaar 2016 mogen op volgende data voor het eerst naar school komen:

KINDEREN GEBOREN TOT EN MET

INSTAPDATUM

1 maart 2016

1 september 2018

5 mei 2016

5 november 2018

7 juli 2016

7 januari 2019

1 augustus 2016

1 februari 2019

11 september 2016

11 maart 2019

23 oktober 2016

23 april 2019

3 december 2016

3 juni 2019

Een kleuter die op een instapdatum tweeënhalf jaar wordt, mag vanaf die dag starten in de kleuterschool. Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen.

Kennismaking

Alle ouders ontvangen een maand voor de instapdatum een uitnodiging van de school om samen met hun kleuter kennis te komen maken met de kleuters en de leerkracht van de instapklas. Tijdens deze kennismaking mag uw kleuter al even met de toekomstige klasgenootjes spelen terwijl u uw eerste vragen/bezorgdheden met de leerkracht kan bespreken. Kleuters die begin september al mogen starten, zijn eind augustus welkom op onze open klasdag. Dan openen alle leerkrachten hun klasdeur tussen 17u en 19u. Iedereen ontvangt hiervan eind juni een uitnodiging.

X