OUDERCOMITE

 

Er is op de school één oudercomitévoor de kleuter- en de lagere school.  Het oudercomitékomt verschillende malen per schooljaar samen en bespreekt de activiteiten die ze in samenspraak en in samenwerking met de school organiseert.  Elke klas krijgt ieder schooljaar een eigen klasbudget die ze zelf kan invullen in functie van haar specifieke behoeften.  Elk jaar bekijken we ook waar er extra middelen nodig zijn en hoe we ons budget optimaal kunnen inzetten.  We werken daarbij in samenspraak met de directie.  Onze voorkeur gaat uit naar duurzame en structurele projecten en ondersteuning.  De afgelopen schooljaren heeft het oudercomité de school bijgestaan in de aankoop van informatica-materiaal en tablets, een aangepast touch-screen bord voor de kleuters, de aankoop van een nieuwe audio-installatie, speeltuigen voor de kleuterschool en de speeltuigen voor de vernieuwde speelplaats..

In het oudercomité bespreken we ook verschillende thema’s die de ouders en de leerlingen aanbelangen.  Zo hebben we recent ook de mobiliteitsproblematiek in de omgeving van de school besproken en hopen een aantal maatregelen en initiatieven te kunnen ondersteunen rondom dit onderwerp.   

De activiteiten dit schooljaar zijn : het herfstrestaurant in november, de Christmas Cocodrink in december, de musical in januari 2019, het aperitiefconcert en het kleuterschoolfeest in juni 2019.

De vergaderkalender voor dit schooljaar volgt na de eerste vergadering, deze keer op 25 september.

Het oudercomité doet ook vaak een beroep op de ouders en vraagt hen om mee te helpen op een -of liefst meerdere- activiteiten.  Geïnteresseerde ouders kunnen zich bij mij aanmelden en ik zal hen bij de voorbereiding van elke activiteit contacteren.

Ouders die op een meer structurele manier willen meewerken als lid van het oudercomité of vragen en suggesties hebben voor het oudercomité kunnen zich melden bij hun klasafgevaardigde of de secretaris van het oudercomité Kristien Dekempeneer (kristien.dekempeneer@gmail.com).

Het bestuur van het oudercomitébestaat uit Gijsbert Steeman, voorzitter, papa van Héléne (5A) en Maud (3B), Kristien Dekempeneer, secretaris, mama van Charlotte (3B), Kim Cooreman, schatbewaarder, mama van Thieu (5B) en Luque (4B), Karoline Dewinkeler, materiaalbeheer, mama van Morris (4A) en Leon (6B), Guy Geldhof, papa van Margot (5A) en Sylvie Van Enys, mama van Aniline (5B) en Lego (2B). 

 

De andere leden van het oudercomité zijn (alfabetisch): Caroline Bevernage, Bénédicte Claes, Myriam Daoudi, Yves Dehaene, Peter Dhondt, Elisabeth Ellegaard, Frederic Erens, Monica Espinoza, Kris Iserbyt, Jurgen Soenens, Aurélie-Anne van Innis en Hildegarde Van Genechten. Na de eerste vergadering zullen we deze lijst aanpassen met verdere bereidwillige ouders en de taken die ze op zich hebben genomen.

Ook dit schooljaar werken we met klasafgevaardigden.  Voor elke klas is er een van de ouders die optreedt als verbindingspersoon.  Klasafgevaardigden zijn ouders die belangstelling hebben voor het leven op het school en die aanvaarden als een band op te treden tussen de ouders en leerkrachten, tussen de ouders onderling en tussen de ouders en het oudercomité.  Er is een omschrijving van de taken van de klasafgevaardigde, met allerhande aanwijzigingen en tips om er een succes van te maken. De volledige lijst van klasafgevaardigden vindt u op de blog van het oudercomité.

Meer informatie en andere input vindt u op onze blog.

Gijsbert Steeman (gijs.steeman@skynet.be)

Voorzitter

 

update 20180923

X